Klas- & schoolweetjes!


Enkele klas- en schoolweetjes op een rijtje...

 

* Bij het binnenkomen in de klas dient enkel het heen- en weermapje uit de schooltas gehaald te worden. 
Kleuters die boterhammen eten, leggen de brooddoos in de juiste mand. 
Voor koekjes, fruit, ev. een drankje en drinkfles krijgen de kleuters een individueel opbergmandje. 
  


   * Mag ik vragen om de hervulbare drinkfles mee te geven naar school. 
Graag maak ik volgende afspraak i.v.m. deze fles: 
- De drinkfles wordt elke vrijdag naar huis meegegeven,
- De drinkfles wordt elke maandag gevuld naar school meegegeven.
Tussendoor wordt de fles op school gevuld.  Met dank voor het vlot verloop.


* Indien uw kleuter, door de dokter voorgeschreven medicatie dient in te nemen,
vragen wij hiervoor een document van de dokter met vermelding van de naam van uw kleuter,
de medicatie en de hoeveelheid toe te dienen medicatie. 
Zonder dit formulier mogen wij geen medicatie toedienen. 


Mag ik ook vragen om bij ziekte of afwezigheid van uw kleuter de kleuterschool
te verwittigen op het nummer: 050/28.12.23? 
Bij ziekte of afwezigheid dient u ook het secretariaat te verwittigen vóór 9 uur om de maaltijd te annuleren. 
Dit kan op het nummer: 050/27.59.63.

 
* Op vrijdagmiddag is er geen speeltijd.  Een koekje of fruit is dan ook niet nodig.
 

* Net zoals vorig jaar staan diverse "Sociale talenten" centraal. 
Elke maand wordt een ander talent in de kijker gezet. 
Het eerste talent "Een taakje uitvoeren" komt volgende week reeds aan bod. 
Uw kleuter zal hierbij kennismaken met 2 nieuwe personages...

 
* Graag ook even aandacht voor volgende schoolafspraken.  
Vriendenboekjes houden we nog even bij en wisselen die pas uit op de lagere school. 
Ook uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld. 
Daarom vindt u in het heen- en weermapje de adressenlijsten van beide klasjes. 
Alvast dank voor uw begrip. 

* Indien nodig, kan u mij bereiken op het nummer 050/84.18.25

 

Zonnegroetjes,  Juf Nele