Schoolvieringen


September: Samen met alle kleuters en alle leerlingen
woonden we de startviering bij in de kerk

Welkom aan boord!
Handen vol hoop!