Sociale talenten

Elke maand stellen 2 figuren een sociaal talent voor.
Gedurende deze maand oefenen we dit talent.
Op het einde van de maand gaan de juffen dit dan evalueren
door op de kaart (zie heen- & weermapje) een passend gezichtje te kleuren.
Volgende sociale talenten komen gedurende het schooljaar aan bod:
- Een taakje uitvoeren,
- Een keuze maken,
- Opkomen voor jezelf,
- Samenspelen & samenwerken,
- Aardig doen,
- Omgaan met ruzie,
- Jezelf presenteren,
- Ervaringen delen.