Klas- & schoolweetjes!


* Bij het begin van de dag dient het volgende uit de schooltas gehaald te worden:
- Het heen- & weermapje leggen we in de voorziene doos,
- Kleuters die 's middags boterhammen eten,
leggen de brooddoos in de rode boterhammenmand,
- Koekjes, fruit, ev. een drankje en de waterfles krijgen
een plaatsje in het persoonlijk opbergvakje.
Er is ook ruimte voorzien voor de schooltas.

* Mag ik vragen om een hervulbare drinkfles met water naar school mee te geven?
Deze fles wordt elke dag naar huis meegegeven.
Indien nodig, wordt de fles tussendoor op school gevuld.

* Indien uw kleuter, door de dokter voorgeschreven medicatie dient in te nemen,
vragen wij hiervoor een document van de dokter
met vermelding van de naam van uw kleuter,
de medicatie en de hoeveelheid toe te dienen medicatie.
Zonder dit formulier mogen wij geen medicatie toedienen.

Wil bij ziekte of afwezigheid van uw kleuter de school verwittigen.
Vergeet het secretariaat niet te verwittigen voor 9 uur om de maaltijd te annuleren.

* Graag ook even aandacht voor volgende schoolafspraken:
Vriendenboekjes zijn nog wat moeilijk in de kleuterschool. 
Daarom wisselen we die pas uit op de lagere school.
Ook uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld.

* Indien nodig, kan u mij bereiken via:

Zonne-groetjes,
Juf Nele