woensdag 24 oktober 2018

Fluo aan?

In ons wekelijkse poppenspelmomentje werd de aandacht
gevestigd op de functie van het fluo-hesje.

De korte inhoud:
In donkere kledij ben ik niet goed zichtbaar.
Een chauffeur had mij niet gezien.  Vandaar het verband...
Juf Ann-Sophie bezorgde mij een fluo-hesje met als boodschap: 'Laat je zien!'
En juf Claudine, als politie-agente toonde
hoe de fluoriserende strepen zichtbaar worden door het licht van de auto's.

Als slot zongen alle fluo-juffen samen:
Jij daar,
heb jij je fluo-jas aan?
Ik zei: jij daar,
waarom zie ik je niet staan?
Ik zei: jij daar,
trek je fluo-jas aan
want dan ben je beter zichtbaar

Jij daar,
jij bent origineel
in dat fluo-geel,
want dan ben je veilig op straat!

Binnenkort zingen zeker alle kleuters mee... met hun fluo-jas aan! ;-)