donderdag 15 november 2018

Clementines-actie!


Beste ouders, leerlingen, sympathisanten...
De kinderen en het voltallige team van de Vrije Basisschool Baliebrugge
sparen verder voor een nieuwe speelplaats.
Een nieuwe verharding is nog niet voor meteen.
Daarom streven we er naar om de huidige speelplaats beter in te richten
met duurzame materialen zoals een zitmeubel of spelmateriaal.
Om deze duurzame materialen aan te kopen, verkopen we clementines. 
Je kunt bestellen vanaf maandag 12 november tot en met vrijdag 23 november.
De levering gebeurt op donderdag 29 en vrijdag 30 november.
Steunt u ons ook?
Dankbare groeten,
de kinderen, het leerkrachtenteam
en directeur Sabine