vrijdag 15 maart 2019

Op stap voor ons klimaat!

Mooi, de wereld is mooi, zo mooi, zo mooi...
Maar dan moeten we er ook zorg voor dragen.
We gingen met 'mooi-makers' (grijpertjes), handschoenen en vuilniszakken op stap:
Er werd echt héél wat afval werd verzameld...
Na deze opruimactie kwamen we met de hele school samen op onze speelplaats.
Als slot zongen we het refrein mee van het lied 'Morgen is het te laat'
en luisterden we naar het 'Klimaat Top 10-lied' van de leerlingen van 'De dobbelsteen'.
Een geslaagde actie,
blij dat we ons steentje hebben bijgedragen!