maandag 5 oktober 2020

Saved by the bell!

Tinkel-pinkel bel-gerinkel...
van zeepbelletjes bij het binnenkomen op school, 
van kleine belletjes, tot fietsbellen, tot grote bellen,
tot de grote klokken van de kerk...
Voor alle kinderen die niet naar school kunnen, 
voor alle kinderen die de schoolbel niet horen luiden,
voor alle kindjes die geen klasgenootjes hebben, ...
hebben wij onze bellen heel erg luid laten klinken!
🔔🔔🔔