dinsdag 9 februari 2021

Een nieuwe letter aan de lettermuur...

Die nieuwe letter ziet er zo uit:
van Cedric en Camille, 
maar ook van circus en citroen 
en ook van carnaval en confetti!
Diezelfde letter klinkt dus niet altijd hetzelfde.  
We sorteerden de kaartjes: hoor je /cee/ zoals bij Cedric
of hoor je /k/ zoals in Camille?
Het lukte heel goed om de woordjes volgens de beginklank (kopje) te sorteren.