zondag 5 december 2021

Letters leren met Zoem, de bij!


De voorbije weken zette Zoem, de bij deze 2 letters in de kijker: 
De letter L van lijnen en ook van Lowie
en de letter S van Sint en ook van Seppe! 

Telkens wanneer een nieuwe letter aangebracht wordt, 
gaan we op zoek naar woordjes die met die letter beginnen.  
Dat noemen we het 'kopje' van het woord.
Dat is niet altijd gemakkelijk, maar we proberen...

Zo vonden we bij de letter L woorden als leeuw, luid en luisteren en ook van lief!
En toen we de letter S aanbrachten, had Seppe net een suikerklontje mee voor het paard van de Sint,
stil, sapperdepietjes, slang, stoel,.... en super zijn enkele van de gevonden woorden.

We tekenen en schrijven ze op en stellen zo een Zoem-woordenboekje samen.
***
Bij het op zoek gaan naar woorden met een bepaalde letter 
spreken we de letter niet uit zoals we dat doen bij het alfabeth, 
bv. /s/ spreken we niet uit als /is/, maar lang nl. /sssssssssssssssss/,
bv. /l/ spreken we niet uit als /il/ maar lang, nl. /lllllllllllllllllll/.
Zo leren we nl. klanken herkennen.  
Dit is al een voorbereiding op het hakken en plakken 
dat later aan bod zal komen.