vrijdag 22 juni 2018

De laatste week in een notedop!

De laatste week en de vakantie staan voor de deur...
Wat staat er nog allemaal te beleven? …

Maandag, 25 juni:
Tussen het spelen en vertellen door
gaan we met water en spons aan de slag... een beetje poetsen dus!

Dinsdag, 26 juni:
We gaan we tijdens de namiddag een kijkje nemen in het eerste leerjaar.
Op deze dag gaan we ook voor de laatste keer turnen èn fietsen!

Woensdag, 27 juni:
Alle juffen spelen samen een vakantie-toneeltje.
 Alle kleuters krijgen hun zak boordevol werkjes, liedjesmapjes, … mee naar huis.

Donderdag, 28 juni:
We houden we een feestje,
kijken we voor de laatste keer naar het media-uurtje
en gaan naar het speelpleintje (zie blogberichtje 'Voetbal op het speelpleintje').

Vrijdag, 29 juni:
Op deze dag komen we als laatste keer als 'kleuter' naar school,
wonen we de slotviering bij in de kerk
en sluiten we deze voormiddag af met een passend vakantielied.
Ook u bent welkom op deze viering in de kerk om 9.15 uur.
De school sluit zijn deuren om 11.50 uur.
Op deze dag hebben we onze schooltas niet nodig
 (tenzij uw kleuter nog naar Stekelbees gaat).